На­ціо­наль­на сві­до­мість, гі­дність і па­трі­о­тизм – шлях до по­кра­ще­н­ня жи­т­тя укра­їн­ців

Гі­дність, від­да­ність, на­ціо­на­лізм та па­трі­о­тизм – це не лише най­го­лов­ні­ші яко­сті лю­ди­ни як гро­ма­дя­ни­на сво­єї дер­жа­ви, а й най­ва­жли­ві­ші чин­ни­ки ви­хо­ду Укра­ї­ни із си­стем­ної кри­зи і по­кра­ще­н­ня жи­т­тя ко­жно­го пе­ре­сі­чно­го укра­їн­ця, бо па­трі­о­тизм – це на­сам­пе­ред лю­бов до сво­єї Ві­тчи­зни.

Читати