Лі­ку­ва­ти­ся за­дар­ма – дар­ма лі­ку­ва­ти­ся або ме­ди­чна ре­фор­ма в дії

“Пе­ре­сі­чна лю­ди­на не може до­зво­ли­ти собі лі­ку­ва­н­ня за кор­до­ном. А на дер­жа­ву спо­ді­ва­ти­ся мар­но. Си­сте­ма, яка мі­цно вко­ре­ни­ла­ся у ві­тчи­зня­ну ме­ди­ци­ну, ефе­ктив­на хіба для ке­рів­ни­цтва га­луз­зю – тен­де­ри, від­ка­ти, за­ку­пів­лі в одно­го ви­ко­нав­ця тощо. Же­бра­цька зар­пла­та лі­ка­рів зму­шує бу­ду­ва­ти свою си­сте­му на рів­ні лі­ка­рень, де про­стий укра­ї­нець ре­аль­но від­чу­ває свою ме­ди­чну не­за­хи­ще­ність.

Читати