Гуманітарна катастрофа столиці

Неякісне медичне обслуговування, убогі школи, розбиті дороги, перманентні пробки, поламані маршрутки, тарифний геноцид – це все не повний перелік результатів «ефективної» роботи столичної влади. Зусилля столичної мерії спрямовані в основному на освоєння бюджету через, налагоджену ще Леонідом Черновецьким, систему комунальних підприємств. Якщо уважно проаналізувати персональний склад депутатів Київради, то можна відслідкувати ланцюжок: депутат Київради – керівник напрямку КМДА, заступник голови, …

Читати

Києву потрібні системні зміни

   На сьогодні ми бачимо, що команда мера Києва Віталія Кличка не виконала передвиборчі обіцянки, тому має піти відразу після президентських виборів.  Все дуже гарно починалось, але далі слів не зайшло. Під розпіареним зносом МАФів в столиці, наче під «шумок», потрощили  законно зареєстровану приватну власність підприємців, які не захотіли платити «данину» заїжджим кримчанам, що поспішно «змотались» в рваних штанях з …

Читати

Совські ставки під загрозою знищення

У Києві Совські ставки попри чинний Генплан Києва опинилися під загрозою знищення й забудови. Жителі Солом’янського та Голосіївського районів скаржаться, що Совські ставки засипають будівельним сміттям, відходами, та ще й на додаток планують забудувати. Навколо водойм уже утворилися кучугури з непотребу.

Читати

Скан­даль­ний ДПТ Від­ра­дно­го – гро­ма­да про­ти

Ки­їв­ська вла­да па­м’я­тає про лю­дей тіль­ки під час ви­бо­рів. З ча­сів Чер­но­ве­цько­го це вже уві­йшло в зви­чку. Ось і на цей раз Ки­їв­ра­да за­твер­ди­ла Де­таль­ний план те­ри­то­рії (ДПТ) в ме­жах буль­ва­ру Ва­цла­ва Га­ве­ла (І­. Ле­псе), ву­лиць Су­здаль­ської, Ака­де­мі­ка Бі­ле­цько­го і за­лі­зни­ці в Со­лом’­ян­сько­му ра­йо­ні сто­ли­ці.

Читати

Тіль­ки ра­ди­каль­ні змі­ни мо­жуть по­ни­зи­ти та­ри­фи в м.Ки­є­ві

Май­же ко­жно­го дня спо­жи­ва­чі по­слуг ЖКГ сти­ка­ю­ться з про­бле­ма­ми ко­му­наль­но­го ха­ра­кте­ру. То во­до­про­від­ни­ки не хо­чуть ре­мон­ту­ва­ти кран, то не зро­зумі­ло, звід­ки у ра­хун­ках за спо­жи­ті по­слу­ги з’яв­ля­ю­ться астро­но­мі­чні ци­фри. Час іде, а ціни все ро­стуть. Ро­стуть і ко­му­наль­ні та­ри­фи. Для ба­га­тьох киян це є ве­ли­кою про­бле­мою, адже рі­вень за­ро­бі­тної пла­ти не від­по­від­ає рів­ню цін на ко­му­наль­ні по­слу­ги. Це та­ри­фи, що …

Читати