Екологічна ситуація в гирлах річок Десна і Прип’ять напряму загрожує національній безпеці України

За ча­сів не­за­ле­жно­сті в Укра­ї­ні пра­кти­чно ні­чо­го не було зро­бле­но для по­кра­ще­н­ня еко­си­стем най­біль­ших рі­чок – Де­сни, При­п’я­ті та Дні­пра.

Читати

Круте піке до дна

На по­ча­тку не­за­ле­жно­сті Укра­ї­на мала роз­ви­не­ну еко­но­мі­ку, сіль­ське го­спо­дар­ство, енер­ге­ти­чний ком­плекс і одну із най­біль­ших фло­ти­лій в сві­ті. Але, за май­же трид­цять ро­ків не­за­ле­жно­сті, укра­їн­ська по­лі­ти­чна псев­до-елі­та ра­зом з олі­гар­ха­ми, як ска­зав кла­сик, «про­мо­та­ла все».  Зав­дя­чу­ю­чи діям «му­дрих» ре­фор­ма­то­рів, ми досі не ста­ли не­за­ле­жною кра­ї­ною. Бі­га­є­мо від Ро­сії до США чи Євро­пи. На­да­лі са­мо­стій­но не мо­же­мо оби­ра­ти свій за­галь­но­по­лі­ти­чний і еко­но­мі­чний …

Читати

Україна після президентських виборів – новому президенту буде нелегко

Президентська кампанія закінчена. Українці в очікуванні нових і швидких реформ в економіці, судовій системі, органах державної влади і місцевого самоврядування, екології. Але найближчим часом ваше життя, скоріше за все, не покращиться. Новий президент не зможе зламати хребет олігархічній системі і побороти корупцію. Останні новини: з ким працює нова команда? Якщо прослідкувати за останніми новинами, можна побачити орієнтир нової команди на …

Читати

Гуманітарна катастрофа столиці

Неякісне медичне обслуговування, убогі школи, розбиті дороги, перманентні пробки, поламані маршрутки, тарифний геноцид – це все не повний перелік результатів «ефективної» роботи столичної влади. Зусилля столичної мерії спрямовані в основному на освоєння бюджету через, налагоджену ще Леонідом Черновецьким, систему комунальних підприємств. Якщо уважно проаналізувати персональний склад депутатів Київради, то можна відслідкувати ланцюжок: депутат Київради – керівник напрямку КМДА, заступник голови, …

Читати

Чому 2019 – ви­рі­шаль­ний щодо кур­су кра­ї­ни?

“2019 рік по­ви­нен ста­ти ро­ком стру­ктур­них змін у дер­жа­ві, бо якщо си­ту­а­ція не змі­ни­ться, то ми мо­же­мо втра­ти­ти дер­жа­ву вза­га­лі”, – так вва­жає лі­дер гро­мад­сько­го руху «Ки­я­ни за спра­ве­дли­вість» Ана­то­лій Ар­тем­чук. Ре­да­кція Все­укра­їн­ської га­зе­ти “На­го­лос” про­ве­ла зу­стріч з гро­мад­ським ді­я­чем та обго­во­ри­ла по­лі­ти­чну си­ту­а­цію в кра­ї­ні.  “Ми ма­є­мо усі на­ле­жні атри­бу­ти дер­жа­ви, ре­сур­си, від­по­від­ні ін­сти­ту­ції, але біда в тому, що вони …

Читати

Києву потрібні системні зміни

   На сьогодні ми бачимо, що команда мера Києва Віталія Кличка не виконала передвиборчі обіцянки, тому має піти відразу після президентських виборів.  Все дуже гарно починалось, але далі слів не зайшло. Під розпіареним зносом МАФів в столиці, наче під «шумок», потрощили  законно зареєстровану приватну власність підприємців, які не захотіли платити «данину» заїжджим кримчанам, що поспішно «змотались» в рваних штанях з …

Читати

Скандальний ДПТ Відрадного потрібно скасовувати

Громадська організація «РУХ КИЯНИ ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ»  подала позов до окружного адміністративного суду міста Києва, яким оскаржується Рішення № 1006/4013 «Про затвердження детального плану території в межах вул. Донецької, Повітрофлотського проспекту, вул. Смілянської, вул. Фастівської та залізниці в Солом’янському районі міста Києва». Так як ДПТ в межах вул. Донецької, Повітрофлотського проспекту, вул. Смілянської, вул. Фастівської та залізниці в Солом’янському районі м. …

Читати

Щодо президентських перегонів в 2019 році

Політична  пасивність українців приведе до того що президентом на виборах в 2019 році стане знову олігарх або олігархічний висуванець. На прикладі зміни керівників обласних державних  адміністрацій, віддалених від олігархів на лояльних до них і президента Порошенко, ми бачимо, що влада знову буде скуповувати голоси виборців для свого кандидата за гроші олігархів. А пасивні і безпринципні виборці, знову продадуть свої голоси …

Читати

Совські ставки під загрозою знищення

У Києві Совські ставки попри чинний Генплан Києва опинилися під загрозою знищення й забудови. Жителі Солом’янського та Голосіївського районів скаржаться, що Совські ставки засипають будівельним сміттям, відходами, та ще й на додаток планують забудувати. Навколо водойм уже утворилися кучугури з непотребу.

Читати