Екологічна ситуація в гирлах річок Десна і Прип’ять напряму загрожує національній безпеці України

За ча­сів не­за­ле­жно­сті в Укра­ї­ні пра­кти­чно ні­чо­го не було зро­бле­но для по­кра­ще­н­ня еко­си­стем най­біль­ших рі­чок – Де­сни, При­п’я­ті та Дні­пра.

Читати